Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Xuân Quang

Thái Vô - Xuân Quang - Bảo Thắng - Lào Cai
01696407217
lci-baothang-thso1xaxuanquang@edu.viettel.vn